March 2014

Help! I need somebody!

8. march 2014 at 18:13 | Radek
Help! I need EVERYBODY!!! :D

Drazí internetoví čtenáři, pomozte mi prosím vyplněním tohoto dotazníku, závisí na tom moje maturitní práce ze zeměpisu.
Týká se piva v České republice. Děkuji všem!